Projekt “EUROMENTAL” został dofinansowany ze środków Programu Erasmus +, Typ akcji “KA220-HED – Cooperation partnerships in higher education”. Euromental będzie trwał 36 miesięcy.

Związek pomiędzy umiejętnościami mentalnymi a poprawą wyników jest stale podkreślany przez trenerów i sportowców. Często jednak nie są oni w pełni świadomi leżących u jego podstaw mechanizmów psychofizjologicznych.
Trenerzy umiejętności mentalnych muszą dążyć do autonomii sportowca, ponieważ przygotowanie mentalne jest częścią procesu treningowego.

Projekt ma trzy główne cele:

  • Współtworzenie treści szkoleniowych z zakresu psychologii sportu i przygotowania mentalnego sportowców

  • Rozpowszechnianie dobrych praktyk w zakresie treningu i przygotowania mentalnego wśród interesariuszy, profesjonalistów i studentów w tych dziedzinach

  • Wspieranie i zacieśnianie relacji pomiędzy europejskimi uniwersytetami

Cele te zostaną osiągnięte poprzez opracowanie kursòw edukacyjnych oraz poprzez organizację wydarzen multiplikacyjnych. Projekt ten wykorzystuje wiedzę ekspertów w zakresie treningu umysłowego i łączy ją z najnowszymi metodami nauczania i rozpowszechniania.

Partnerzy są ekspertami w konkretnych tematach, co potwierdzają zarówno ich umiejętności badawcze, dydaktyczne, współpraca praktyczna ze sportowcami, trenerami i federacjami sportowymi.

Korzyści ze współpracy pozwolą zapewnić studentom edukację na temat treningu mentalnego dla elitarnych sportowców, w taki sposób w jaki żaden uniwersytet nie mógłby zapewnić oddzielnie.

1st – 4th levels of the European Qualification Framework for coaches (60 hours for the entire educational course; 10 hours for each teaching unit)
5th level of the European Qualification Framework for Psychologists and Sport Scientists (150 hours for the entire educational course; 25 hours for each teaching unit). If interested, please Contact usContact us

1st – 4th levels of the European Qualification Framework for coaches (60 hours for the entire educational course; 10 hours for each teaching unit)
5th level of the European Qualification Framework for Psychologists and Sport Scientists (150 hours for the entire educational course; 25 hours for each teaching unit). If interested, please Contact usContact us