Contact person: Prof. MAURIZIO BERTOLLO

  • +39 0871- 355 6625

Home SV

Home SV2024-04-08T17:24:59+02:00

Co-construction
of training contents
in sport mental training
in Europe

ABOUT THE PROJECT

“Euromental”-projektet har finansierats av Erasmus +-programmet, åtgärdstyp “KA220-HED – Samarbetspartnerskap inom högre utbildning”. Euromental kommer att spridas över en period av 36 månader. 

Sambandet mellan mentala färdigheter och prestationsförbättring lyfts kontinuerligt fram av tränare och idrottare, även om de inte är helt medvetna om de bakomliggande psykofysiologiska mekanismerna. 

BIP

The Blended Intensive Program (BIP) Sport mental training

PARTNERS

contact us to

Go to Top